Home Artykuły Artykuły nadesłane Przygotowanie się nauczyciela do zajęć w projekcie “Lekki jak piórko''

Przygotowanie się nauczyciela do zajęć w projekcie “Lekki jak piórko''

mgr Wiesława Opiatowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Miejski Zespół Szkół Nr1 w Będzinie

Rozmawiając z nauczycielkami edukacji  wczesnoszkolnej, słyszę niejednokrotnie obawy dotyczące nakładu pracy i czasu, który trzeba poświęcić w przygotowaniu się do zajęć z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej. Do tej pory przed lekcją wystarczyło przygotować się pod względem merytorycznym, stworzyć scenariusz lekcji i wyszukać odpowiednie pomoce. Przystępując do realizacji projektu „Lekki jak piórko” miałam podobne obawy, ponieważ komputer odgrywał marginalną rolę w mojej dotychczasowej pracy zawodowej i w życiu.

Ale potrzeba, chęć rozwoju i doświadczenia czegoś nowego, oraz entuzjazm moich uczniów, kiedy dowiedziały się, że będą pracować na komputerach sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe.

W pierwszych miesiącach realizacji projektu przygotowanie się do zajęć rzeczywiście kosztowało mnie wiele czasu i pracy. Wydawnictwo, na którego podręcznikach pracuję nie ma oprogramowania do wykorzystania na komputerach. Dlatego przygotowując się do lekcji musiałam wyszukiwać z różnych źródeł odpowiednich prezentacji wprowadzających do realizowanego bloku tematycznego. Ćwiczeń interaktywnych, które pomogą opanować nauczany materiał i są zgodne z tematyką lekcji. Nauczyć się tworzenia testów sprawdzających, pracy na programie i tablicy interaktywnej.

Po kilku miesiącach pracy mogę powiedzieć, że wysiłek opłacił się. Poznałam zasoby komputerowe dzięki którym mogę prawie do każdej lekcji wyszukać odpowiednią prezentację zgodną z tematem.   Uczniowie zamiast plansz i mojego głosu mają możliwość oglądać obraz ruchomy, estetyczny i słuchać głosu lektora, który omawia określone zagadnienia. Tym samym ja oszczędzam swój głos i nie staje się on nudny dla dzieci. Ogrom ćwiczeń interaktywnych dostępny na stronach internetowych sprawia że do każdej lekcji mogę wybrać takie ćwiczenia które spełniają moje oczekiwania i rozwijają oczekiwane umiejętności u dzieci. Przez co zajęcia stają się ciekawsze, atrakcyjniejsze a wiadomości lepiej przyswajane przez uczniów obdarzonych różnymi typami inteligencji.

Korzystanie na lekcji z tablicy interaktywnej sprawia, że uczniowie chętniej i bez oporów pracują na niej, niż na tablicy tradycyjnej. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności po każdej lekcji za pomocą szybkich testów na komputerze, sprawia że nie muszę tego robić za pomocą testów tradycyjnych sprawdzanych w domu, co było pracochłonne i rozciągało się w czasie. Teraz po każdej lekcji wiem ja i uczniowie, co zostało opanowane, a do jakich zagadnień trzeba wrócić i popracować nad nimi.

Pracując z wykorzystaniem komputerów zajęcia są niewątpliwie ciekawsze dla uczniów, którzy są bardziej zdyscyplinowani  i skoncentrowani. Ale nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej muszą pamiętać, żeby  nauczać też, innymi bardziej tradycyjnymi metodami. Przecież, musimy nauczyć dzieci czytać, pisać i wielu innych potrzebnych w życiu umiejętności.

 

Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach

Marszałek Województwa

Wojewoda Śląski