Home Artykuły Artykuły nadesłane Konkursy informatyczne - aspekty prawne i metodyczne

Konkursy informatyczne - aspekty prawne i metodyczne


mgr Beata Rutkowska
doradca metodyczny przedmiotów informatycznych miasta Katowice

Konkursy  - wprowadzają element zdrowej rywalizacji, motywują i inspirują do samokształcenia, do poszukiwania nowej wiedzy, nowych rozwiązań; wyzwalają kreatywność u uczniów i u nauczycieli. Perełka wśród metod nauczania-uczenia się. Owocują satysfakcją, doświadczeniem oraz ... całkiem wymiernymi nagrodami1.

Codziennie na skrzynkę mailową każdej ze szkół przychodzą informacje o organizowanych przez różne instytucje i osoby rozmaitych konkursach.  Często zastanawiamy się czy zachęcać uczniów do brania udziału w określonym konkursie? Czym, my jako nauczyciele, kierujemy się wybierając  określony konkurs i przygotowując uczniów do uczestnictwa w nim?  Co sprawia, że spośród wielu ten akurat konkurs przykuł naszą uwagę? Dlaczego w jednych konkursach bierze udział ogromna liczba uczestników, a w niektórych tylko zaledwie kilku? W rozmowach z dużą grupą uczących na pytanie: co zadecydowało, że określony konkurs uznałem za ciekawy zdecydowanie najczęściej padają trzy odpowiedzi: interesująca tematyka, „renoma” organizatora i… regulamin, który mnie zainteresował.

A jak wygląda kwestia konkursów od drugiej strony – organizatora:

Większości z braci nauczycielskiej  wydaje się, że doskonale wie jak zorganizować konkurs, bo przecież wielu organizuje konkursy.  Zazwyczaj przebiega to według schematu:  nauczyciele mają pomysł na konkurs, po akceptacji dyrektora szkoły, tworzą regulamin, rozsyłają do szkół, konkurs się odbywa, zwycięzcy otrzymują nagrody, robione są okolicznościowe zdjęcia i sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu wzbogacone fotografiami umieszczane jest na stronie internetowej szkoły.
Wydawać by się mogło, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, a jednak…. Na każdym z opisanych etapów czekają na organizatora konkursu liczne pułapki metodyczne i prawne.

Jakie?

Oto kilka przykładów: wyjątkowo mała liczba uczestników konkursu, albo wręcz przeciwnie zalew prac konkursowych przy jednoczesnym ich bardzo niskim poziomie, odwołanie uczestnika konkursu od decyzji jury albo oskarżenie o bezprawne wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu lub niezgodne z prawem wykorzystywanie zdjęć czy tekstów skopiowanych z Internetu. A co z danymi osobowymi uczestników konkursu w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, a z prawami autorskim w stosunku do otrzymanych na konkurs prac?, a co jeśli zadania naszego konkursu on-line wyciekły do Internetu? Czy komisja konkursowa – jury była sprawiedliwa i czym kierowała się oceniając prace. Czy to uczciwe, że wygrał uczeń szkoły- organizatora konkursu? I tak właściwie czy cele konkursu są sensowne i poprawne pod względem metodycznymi?

Oczywiście to tylko kilka przykładowych problemów jakie mogą pojawić się przy organizacji takiego przedsięwzięcia jakim jest konkurs.

Stąd też, wydało mi się, jako doradcy metodycznemu, istotnym przybliżenie podczas warsztatów organizowanych w trakcie konferencji naukowo-metodycznej „Nauczycielu podejdź do e-tablicy” tematyki organizowania konkursów: w tym odpowiedniego do wieku i zainteresowań uczestników doboru zakresu i tematyki konkursu, sposobów na „podnoszenie” renomy placówki edukacyjnej jako organizatora czy w końcu tworzenia regulaminów konkursów, tak, aby były one profesjonalne, poprawne metodycznie i merytorycznie i co bardzo ważne zgodne z przepisami prawa.

Beata Rutkowska
doradca metodyczny przedmiotów informatycznych miasta Katowice


1 Krystyna Hejłasz; Konkursy, Olimpiady, Turnieje; http://www.koweziu.edu.pl/edukator/print.php?sid=132 opublikowano: 01 01, 2003, wyświetlono: 02.10.2009

 

Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach

Marszałek Województwa

Wojewoda Śląski