Home Prelegenci Opis prelegentów Dr Danuta Morańska

Dr Danuta Morańska

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: wychowanie techniczne specjalność: elektryczna, studia ukończone z wyróżnieniem) oraz absolwentką Studiów Podyplomowych „Informatyka w szkole”. W 1999 roku obroniła doktorat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki.

Od roku 1988 pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 2000 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat zastosowania technologii informacyjnej w edukacji w tym również w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach

Marszałek Województwa

Wojewoda Śląski