Home Prelegenci Opis prelegentów
Opis prelegentów

Dr hab. inż. Janusz Morbitzer


Dr hab. inż. Janusz Morbitzer,
profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

Od roku 1985 nieprzerwanie pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej: Akademia Pedagogiczna), od kwietnia 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 1990 pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych (dawniej: Pracownia Technologii Nauczania). Od kilku lat prowadzi też wykłady w ramach Technicznego Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej AGH.

Więcej…
 

Dr Danuta Morańska

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: wychowanie techniczne specjalność: elektryczna, studia ukończone z wyróżnieniem) oraz absolwentką Studiów Podyplomowych „Informatyka w szkole”. W 1999 roku obroniła doktorat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki.

Więcej…
 

Dr inż. Adrian Kapczyński

Adiunkt w Katedrze Informatyki i Ekonometrii Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wizjoner, pasjonat informatyki. Wiceprezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor 47 publikacji związanych z informatyką, doskonały pedagog i nauczyciel akademicki. Jest stałym recenzentem publikacji książkowych i internetowych związanych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych. Między innymi recenzował pytania egzaminacyjne do ECDL-Advaced.

 

Dr Janusz Trawka

Prezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły „kiss ;)”. Śląski Koordynator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Od wielu lat jest wykładowcą i Kierownikiem Studiów Podyplomowych głównie dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli kilku śląskich uczelni. Zajmuje się kwestiami dydaktyki i metodyki technologii informacyjnej i informatyki w zarządzaniu, nauczaniu i szeroko pojętym obszarze edukacji. Jest orędownikiem prakseologicznego podejścia do pracy i życia. Inne zainteresowania zawodowe to informatyka śledcza, grafika komputerowa oraz e-bezpieczeństwo.

 

Mgr Elżbieta Bowdur

 

Elżbieta Bowdur jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego wydziału Pedagogiki i Psychologii. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne głównie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, a także dydaktyki nauczania przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Nauczyciel dyplomowany z zakresu nauczania zintegrowanego i informatyki.

Więcej…
 

Mgr Bartosz Pleban

Pierwszy absolwent i wieloletni pracownik Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i stowarzyszenia Mensa. Autor ponad 30 publikacji dotyczących różnych aspektów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem e-biznesu, multimediów i bezpieczeństwa IT. Egzaminator, szkoleniowiec i propagator ECDL-a. Pasjonat sztucznej (jak i prawdziwej) inteligencji, astronautyki i futurystycznych rozwiązań IT.

 

Mgr Sebastian Wasiołka


Sebastian Wasiołka
Starszy Trener w firmie Young Digital Planet S.A. Wydawnictwa Interaktywne

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel i członek europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki. Nauczyciel dyplomowany, uczący przedmiotów zawodowych i informatycznych. Mistrz Świata w szpadzie, brązowy medalista Uniwersjady, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.

Więcej…
 

Mgr Rutkowska Beata Magdalena


Rutkowska Beata Magdalena

Nauczyciel informatyki, doradca metodycznych przedmiotów informatycznych w Katowicach, wykładowca studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kursów komputerowych dla nauczycieli i sektora MSP

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły oraz członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Biura ECDL.

Więcej…
 

Tomasz Pieper

Platforma Youngcoder - innowacja w e-nauce. W trakcie wykładu zostanie poruszona kwestia e-learningu w szkole. Część poświęcona platformie youngcoder będzie odpowiedzią na kluczowe pytania: Czym jest platforma youngcoder? Co ją wyróżnia? Na jakie korzyści mogą liczyć mogą liczyć użytkownicy, nauczyciele i uczniowie? Gdzie platforma jest wykorzystywana obecnie?

 

Zofia Domaradzka-Grochowalska

„Nowoczesna edukacja - każde dziecko czerpie radość z nauki. Efektywne i efektowne nauczanie zintegrowane”.

 Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach

Marszałek Województwa

Wojewoda Śląski