Home Prelegenci Opis prelegentów Mgr Rutkowska Beata Magdalena

Mgr Rutkowska Beata Magdalena


Rutkowska Beata Magdalena

Nauczyciel informatyki, doradca metodycznych przedmiotów informatycznych w Katowicach, wykładowca studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kursów komputerowych dla nauczycieli i sektora MSP

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły oraz członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Biura ECDL.

Autorka licznych publikacji min.: internetowego podręcznika – „Grafika menedżerska i prezentacyjna” - Podręcznik przygotowujący do egzaminu ECDL dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Podręcznik – skrypt „Grafika menedżerska i prezentacyjna” - Podręcznik przygotowujący do egzaminu ECDL  i szeregu wystąpień na konferencjach naukowych i metodycznych. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
Jej uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w miejskich, powiatowych i wojewódzkich konkursach informatycznych.

 

Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach

Marszałek Województwa

Wojewoda Śląski