Home Prelegenci Opis prelegentów Mgr Elżbieta Bowdur

Mgr Elżbieta Bowdur

 

Elżbieta Bowdur jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego wydziału Pedagogiki i Psychologii. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne głównie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, a także dydaktyki nauczania przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Nauczyciel dyplomowany z zakresu nauczania zintegrowanego i informatyki.

Prowadzi szkolenia, kursy oraz ćwiczenia z technologii informacyjnej na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Jest autorem podręcznika aplikacji użytkowych, współautorem kursu ECDL w wersji elektronicznej. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji elektronicznych podręczników. Współredaguje między innymi multimedialne podręczniki do nauczania zintegrowanego oraz poradniki metodyczne dla wydawnictwa WSiP. Prowadzi szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Lekki jak piórko – multimedialna szafka dla ucznia”. Aktywnie działa przy realizacji projektów w Stowarzyszeniu „Komputer i Sprawy Szkoły”. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych poziomów podstawowego i zaawansowanego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Patronat

Śląski Kurator Oświaty

Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach

Marszałek Województwa

Wojewoda Śląski